Etik Kurallar- İş Ahlakı Tüzüğü

 

Cakir Lojistik kurulduğu günden itibaren iş yapış süreçlerinde uyguladığı etik değerleri çalışanlarına, tedarikçilerine, alt işveren ve tüm sosyal paydaşlarına benimsetmek amacıyla Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü‘nü yayınlamıştır. Tüzük; şirketin tüm paydaşlarının iş süreçlerinde aynı etik değerleri içselleştirerek uygulaması ve uygulanmaması halinde gerekli önlemlerin alınması için bir rehber görevi görmektedir.

  • Cakir Lojistik - tarafından benimsenen Etik Kurallar & İş Ahlakı Tüzüğü;
  • Cakir Lojistik - Toplumsal faydaların gözetilmesi,
  • Cakir Lojistik - Yasalar ve diğer düzenlemelere uyum,
  • Cakir Lojistik -İş ortakları ve sosyal paydaş iletişiminin etkinliği,
  • Cakir Lojistik - Çalışan hakları ve çalışma koşullarının gözetilmesi,

Şirket haklarının gözetimi ve şeffaflık ana başlıkları üzerinde durmaktadır. Sorular ve bildirimler için etik@Cakir Lojistik.com e-posta adresi üzerinden Etik Kurulu Üyeleri ile doğrudan temasa geçebilirsiniz.